Telefon: 0332 2352808 Faks: 0332 2352808

Cep Telefonu:    0538 2545684 Cep Telefonu:  0546 2545684

Bilgiler

Acil Durum

ACİL DURUM

 • Konutunuzda Gaz Kokusu Hissederseniz
 • Ortamı havalandırmak için tüm kapıları ve pencereleri açınız.
 • Tüm gaz cihazlarının düğmelerini kontrol ediniz ve açık olanları kapatınız.
 • Sigara içmeyiniz ve ateş yakmayınız.
 • Elektrik düğmeleri ile oynamayınız. Kapalıysa açmayınız ve açıksa kapatmayınız.
 • Sayacın yanındaki sayaç vanasını kapatınız.
 • Dogalğaz servisi 187 arayınız.

Bina İçinde Gaz Kokusu Hissederseniz

 • Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencerelerİ açınız.
 • Sigara içmeyiniz. Ateş yakmayınız.
 • Elektrik düğmeleri ile oynamayınız. Asansör ve benzeri araçları çalıştırmayınız.
 • Apartman yöneticilerini haberdar ediniz.
 • Bina girişindeki ana gaz vanasını kapatınız.
 • Dogalğaz servisi 187 arayınız.

Bilmeniz Gerekenler

BİLMENİZ GEREKENLER

Evinizde Ağır Bir Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?

Aslında kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırmıştır. Benzer bir koku duyduğunuzda;

 • Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.
 • Ana vanayı kapatınız.
 • Çakmak - kibrit yakmayınız.
 • Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz.
 • Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.
 • Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.
 • Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız.
 • Komşunuzdan veya en yakın bir yerden 187 acil hattını arayınız.
 • Ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız.
 • Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.
 • Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız.
 • Eğer gaz cihazınızın yakınında hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ateşiniz arızalı demektir. Cihazınızı onarım için servisine gösteriniz.
 • Binaların Dışında Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız ?
 • Binaların dışında gaz kokusu algıladığınızda hemen 187 nolu DOĞALGAZ ACİL telefonunu arayarak ihbar yapınız.
 • Bu mekandaki insanları uyarınız,
 • Aşırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini kestiriniz,
 • Kordon altına alınmasını ve trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayınız.
 • Gaz kokusu bina dışında olsa dahi, gaz kaçağı çevredeki yakın binalarda ve özellikle de bodrum katlarında olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma girmeyip 187 acil müdahale ekibini uyarınız.
 • İhbar verilirken dikkat edilecek hususlar şunlardır:
 • Adınız, soyadınız ve telefon numaranız
 • Gaz kokusu alınan bölgenin adresi ve tarifi
 • Gaz kokusunun yoğunluğu (az, çok, aşırı ... vb.)

Apartman boşluğunda Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?

 • Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız
 • Bina girişindeki ana doğalgaz giriş vanasını kapatınız.
 • Sigara içmeyiniz ve kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız.
 • Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız.
 • Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız.
 • Asansör ve benzeri cihazları çalıştırmayınız.
 • Gaz kaçağının olduğu binada telefonları kullanmayınız.
 •  Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz.187
 • Apartman yöneticisine haber veriniz.
 • Doğalgaz Cihazlarıyla İlgili Güvenlik Önerileri

Cihazlarınızın verimli ve güvenilir çalışmasını istiyorsanız imalatçının kullanma klavuzuna  talimatlarına uyunuz. Düzgün monte edilmemiş veya bakımı iyi yapılmamış cihazlar zehirli bir gaz olan karbonmonoksit üretirler. Doğalgaz cihazlarında karbonmonoksit gazına sebep olan durumların bazıları şunlardır:

 • Cihazın yakıcı bölümlerinde özel sargının iyi yapılmamış olması veya toz olması.
 • Bacaların tıkanması.
 • Temiz hava girişinin engellenmesi.

Karbonmonoksit her ne kadar renksiz, tatsız kokusuz olsa da karbonmonoksiti solumak, bulantıya, baygınlığa, soğuk algınlığına ve benzer semptomlara neden olur. Aşırı oranda karbonmonoksite maruz kalmak ölüme neden olur. Eğer doğalgaz cihazınızın iyi çalışmadığından şüpheleniyorsanız yetkili servis elemanları tarafından bakımını yaptırınız.

Pişirme ocakları ve bacalı doğalgaz cihazları 12 m3 den daha küçük hacimlere yerleştirilemezler. Bu tip cihazların bulundukları mahalden en az 100 cm2 net geçişli atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Menfezin cihaz karşısındaki duvar veya pencereden açılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca konulacakları hacimlerin büyüklüğü ne olursa olsun bacalı cihazlar açık balkon, yatak odası, banyo, WC gibi yerlere konulmadığı gibi banyo, WC ve yatak odalarından duman boruları geçirilerek baca bağlantısı yapılamaz.

Bacalı cihazların bulunduğu bölümde iyi çekiş yapan bir baca bulunmalı ve cihaz mutlaka bu bacaya bağlanmalıdır. Atık gaz boruları kapı ve pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Gaz cihazlarının ısınan dış yüzeyleri ile kullanılan eşyalar arasındaki açıklık en az 50 cm olmalıdır. Denge bacalı ( hermetik ) gaz cihazlarının bacaları mutlaka atmosfere açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalıdır.

Bacalı cihazlar yanma için gerekli olan havayı bulundukları ortamdan almaktadırlar. Estetik kaygılar nedeniyle bu cihazların bir dolap içine alınmaları yanma için ihtiyaç duyacağı taze havayı engellemektedir ve yanma kalitesini düşürmektedir.

Su Isıtıcılarına Yönelik Güvenlik Önerileri

Su ısıtıcısını yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin konulduğu yerlere monte etmeyiniz.

Su sıcaklığını düşük tutmak haşlanma kazalarından insanı korur. Çocuklar, özürlüler ve yaşlı insanlar genelde haşlanmadan kaynaklanan yaralanmaların iyileşmesinde zayıf ve dirençsizirler. Su sıcaklığının 50°C'nin üzerinde olması ciddi yanıklara ve haşlanmaya hatta ölümlere sebep olabilir. Sıcaklığı ayarlamadan önce su ısıtıcısı kullanım talimatnamesini mutlaka okuyunuz.

Çatı İzolasyonu Güvenliği

Çatı izolasyonu enerji faturalarının düşük gelmesine yardımcı olur. Ancak doğru izolasyon yapılmadığı takdirde yangın çıkma tehlikesi mevcuttur. Dolayısıyla yalıtım yapmayı düşünüyor veya halihazırda yapmışsanız şu güvenlik önlemlerine dikkat ediniz.

Yalıtımı; fırınlar, su ısıtıcıları, fan motorları, kapı zili transformatörleri, bacalar ve gaz yakıcı cihazlar ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Bu tip ısı kaynaklarının çevresine yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı olmayan yalıtımlar monte ediniz.

Yalıtımı mümkün olduğunca çıplak ve tüplü tellerden uzak tutunuz.

Çatı veya saçak borularını kapatmayınız. Çatınızı periyodik olarak yalıtımın bozulması ihtimaline karşı kontrol ediniz.

Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler

Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir. Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır.

Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamış gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, havayla patlayıcı bir karışım yaparak herhangi bir tutuşma kaynağına eriştiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazın yanmasından dolayı oluşabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz akışının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir.

Baca Yangınlarının Önlenmesinde Doğalgazın Önemi

Doğalgaz temiz bir yakıt olduğu için yanmasından dolayı bacalarda is veya kurum oluşturmaz. Ancak yeni doğalgaz kullanıcıları, kullandıkları eski yakıtlardan dolayı bacalarda birikmiş olan kurum ve isleri temizlettirirlerse daha verimli ısınırlar.

Baca temizliğinin yaptırılması konusunda, müşterilere gönderilen tüm doğalgaz faturalarının ön yüzünde uyarılar bulunmaktadır. Bacaların temizliği ve standartlara uygunluğu hem tam yanma ile yakıt tasarrufu sağlar, hem de baca yangını çıkma ihtimalini ortadan kaldırır.

Baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Doğalgazın yaygınlaşmaya başlamasıyla baca yangınlarının oranı düşmeye başlamıştır. 1991 yılında baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı %30 iken, 1999 yılında bu oran %10'a inmiştir. Baca temizliği ihmal edilmemeli, yılda bir kez İtfaiye Müdürlüğü ile irtibata geçilerek baca temizliği yaptırılmalıdır.

Deprem Güvenlik Önerileri

 • Deprem öncesinde
 • Doğalgaz tesisatınızın ana kapama vanası yerini öğreniniz.
 • Kombinizin ve su ısıtıcınızın duvara veya yere sallanmayacak şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.
 • Deprem sonrasında
 • Doğalgaz ana kesme vanasını veya diğer vanaları hemen kapatınız.
 • Doğalgaz yakıcı cihazlarınızı, su ısıtıcılarınızı, duman bacalarını, havalandırma menfezlerini kontrol ediniz.
 • Gaz sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan elektrik düğmelerini açıksa kapatmayınız, kapalıysa açmayınız.
 • Telefonu kullanmayınız, ateş ve kıvılcım üreten aletleri yakmayınız veya açmayınız.

Doğalgaza Geçmek

DOĞALGAZA GEÇMEK

1.AŞAMA : Site ve apartman gibi ortak yaşam alanlarında oturanların daire sayısının yarısının bir fazlası oylamasıyla yönetimin karar alması yeterlidir. Merkezi sistem kullanan site ve apartmanlar içinde aynı yöntem geçerlidir.

2.AŞAMA : Şehrinizde bulunan gaz dağıtım kuruluşunun yetki belgesi vermiş olduğu güvenilir bir firmaya başvurulmasıyla işlemler başlatılır ve güvence bedeli yatırılır. Keşif ve proje mühendislik çalışmaları öncesi abonelik işlemi katılım payı ilgili kuruluşa ödenerek sistem yapılandırılır. Sizin seçtiğiniz kombi ve radyatör montajları yapılarak gaz dağıtım kuruluşunun onay vermesiyle sistem çalıştırılarak teslim edilir.

3.AŞAMA :

NE VAR ?

 • Yakıt tasarrufu var
 • Temizlik var
 • Dilediğin gibi ısınma var
 • Dilediğin kadar anında sıcak su var
 • Konforlu yaşam ve huzur var

NE YOK ?

 • Katı yakıt ve depolama yok
 • Petrol türü yakıt yok
 • Duman - is yok
 • Zehir yok
 • kirlilik yok
 • LPG bağımlılığı yok

Diğer Yakıtlardan Üstünlüğü

DİĞER YAKITLARDAN ÜSTÜNLÜKLERİ

Diğer fosil yakıtlara göre daha temizdir:

Kömür, fuel oil vb. yakıtlar gibi kurum, is, kül gibi yanma artıkları bırakmaz. Doğalgazda hava kirliliğine neden olan kükürt bulunmadığından yanma sırasında hava kirliliğine etkisi düşüktür.

Havadan daha hafif bir gazdır:

LPG (tüp gaz) gibi kaçak durumunda zeminde birikme yapmaz. Yükselir ve havalandırmadan çıkar.

Kokusuz bir gazdır:

Ancak kent içi dağıtımda kaçakların anlaşması için çürük yumurta – sarımsak kokusu benzeri bir koku ile kokulandırılır.

Kullanım alanında depolama ve stok maliyeti yoktur:

Binalarda yakıt tankı için ayrıca bir alan gereksinimi yoktur. Doğalgaz önceden sipariş verme gerektirmez. Borularla taşınır ve bir sayaçla ölçülerek kullanıma sunulur. Doğalgaz her an kullanıma hazırdır.

Tüketici için taşıma maliyeti yoktur:

Diğer sıvı ve katı yakıtlar gibi ilk yatırım sonrasında ek bir taşıma maliyeti ve riski yoktur. Borularla iletilir.

Doğalgaz kullanılan tesislerin işletme ve bakım maliyeti düşüktür:

Yakma için ön hazırlık, ek enerji gereksinimi yoktur. Yakıcıların bakım maliyetleri düşüktür.

Yanma hassas ve insandan bağımsız otomatik olarak kontrol edilebilir:

Emniyet sistemlerine uyum diğer yakıt sistemlerine göre daha fazladır. Yanma verimi diğer yakıtlara göre çok daha yüksektir.

Doğalgaz zehirsizdir:

Solunduğunda, zehirlenme ve öldürme etkisine sahip değildir. Diğer gazlar kullanılırken gaz kaçakları olur ve mekanda belli bir orana ulaşırsa canlıların zehirlenerek ölmesine neden olular. Ancak mekana sızan gaz mahaldeki oksijen oranını azaltarak zehirlenme yerine boğulma şeklinde can kaybına sebep olabilir.

Doğalgaz kuru bir yakıttır: 

Doğalgazın içeriğinde serbest nem bulunmaz. Dolayısıyla gaz boru ve donanımlarında korozyon oluşmaz. Bu nedenle vidalı döşenen doğalgaz tesisatlarında nemini kaybetmeyen özel macun veya bantlar sızdırmazlık amacıyla kullanılabilir.

Doğalgazlı cihazlar her tür mekana monte edilebilir:

Hermetik kullanım halinde diğer cihazların kullanılmadığı mahallere doğalgaz cihazları monte edilebilir. Kazan daireleri bodrumda, katlarda ve hatta çatıda oluşturulabilir.

Doğalgaz ucuz bir yakıttır:

Doğalgaz aynı miktarda enerji üretebilmek için kentlerde kullanılan diğer yakıtlardan daha ucuzdur.

Doğalgaz ekonomiktir:

Yüksek verimle yakılabilir. Veriminin diğer yakıtlara göre daha çok olması, buna karşılık kaybının az olması doğalgaz kullanımını ekonomik kılmaktadır.

Güvenlik

Doğalgaz sizin ve aileniz için en güvenli yakıttır. Doğalgaz kolayca yanar, istediğiniz zaman kolayca kapatılır. Yakarken, kullanırken ve daha sonrasında tehlikeye yol açmaz.

Karbonmonoksit kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücuda oksijen taşımasını önler. Bu nedenle vücudun zehirlenmesine sebep olur.

Doğalgaz ise karbonmonoksit içermediğinden zehirlemez. Sadece, kullanırken ortamı havalandırmak yeterlidir. Bir de aşağıdaki güvenlik kurallarına da uyduğunuzda doğalgaz, doğal olarak çok çok güvenli yakıt olacaktır.

Doğalgazın Emniyetli Kullanımı

 • Havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayınız.
 • Her sene bacanızı temizletiniz.
 • Bacanızın üzerine tel kafes yaptırınız.
 • Cihazınızın bağlı olduğu bacaya aspiratör bağlamayınız.
 • Bacalı cihazlarda, baca sensörünüzün kontrolünü servisinize yaptırınız.
 • Cihazlarınızı dolap içine almayınız.
 • Kazan dairenizde bulunan gaz alarm cihazınızın sağlıklı çalışıp çalışmadığını her sene servisinize kontrol ettiriniz.
 • Kombi ve şofbeninizin altına ocak-tüp gibi ısıtıcı cihazlar koymayınız.
 • Kazan dairenizdeki alt ve üst havalandırmaları kapatmayınız.
 • Kazan dairenizin işletmesini, bu konuda eğitim almış kişilere teslim ediniz.
 • Kazanı devreye alırken özellikle su vanalarını kapalı unutmayınız.
 • Kazan suyu seviyesini sürekli kontrol ediniz.
 • Brülör devreye alınmadan önce sirkülasyon pompasını mutlaka çalıştırınız.
 • Cihazlarınız açık hava temaslı değilse dolap içine almayınız.

Diğer Makaleler...

 1. Misyon
 2. Tavsiyelerimiz
 3. Vizyon